تماس با ما

ستاد اجرایی نمایشگاه 

آدرس : میدان توحید-خیابان امیرلو-پلاک ۳۲-واحد ۴ کد پستی:۱۴۱۹۷۱۶۵۵۵

شماره تلفن : ۰۲۱۶۶۹۳۶۱۵۶ ، ۰۲۱۲۵۹۱۷۱۱۲

شماره تماس با کارشناس و تلگرام : ۰۹۹۰۹۶۷۸۵۱۶ آقای شکوهی

آدرس ایمیل : eastgoldengate.shokouhi@gmail.com